Ära oota järgmist
maailmalõppu,
vaid registreeri
ostutšekk kohe!

Ostes Eesti Pagari sügavkülmutatud
tooteid, võid võita 3000 € väärtuses
kodutehnikat E-Luxilt
.

Osalemiseks täida järgmised väljad:

* Eesti Pagari uudiskirjaga liitumine annab loosimisel ühe lisahääle. Uudiskirjaga liitudes lubad Eesti Pagar AS-il saata oma e-posti aadressile uudiskirju ja muid Korraldajaga seotud kommertsteateid. Nõusolekust on võimalik igal ajal loobuda ja andmeid ei säilitata sellisel juhul kauem kui üks kuu arvates nõusoleku tagasivõtmisest. Juhend nõusoleku tagasivõtmiseks on lisatud igale uudiskirjale või teatele.
OSALEN
Lisaks loosime kõikide ostutšeki registreerinute vahel välja 50 Eesti Pagari sügavkülmutatud toodetega täidetud sügavkülmakasti.
Kampaania kestus: 01.10-30.11.2018

Võitjad

Peaauhinna võitja

Peauhinna, 3000 € väärtuses kodutehnikat E-Luxilt, võitja selgub kampaania lõpus ja tema nimi avaldatakse siinsamas kampaanialehel hiljemalt 07.12.2018.

Lisaauhinna võitjad

50 lisaauhinna, Eesti Pagari toodetega täidetud sügavkülmakasti, võitjad selguvad kampaania lõpus ja nende nimed avaldatakse siinsamas kampaanialehel hiljemalt 07.12.2018.

Tooted

Vanilje Rosinarull Vanilje Rosinarull
Pitsarull Pitsarull
Croissant võiga Croissant võiga
Juusturull 400 Juusturull 400
Kaneelisaiake Kaneelisaiake
Lehttaigen Lehttaigen
Lihapirukas Lihapirukas
Magus muretaigen 500g Magus muretaigen 500g
Mitmevilja-pärmilehttaigen võiga Mitmevilja-pärmilehttaigen võiga
Mustsõstrapalmik Mustsõstrapalmik
Õuna-iirisesaiake Õuna-iirisesaiake
Õuna-pohlasaiake Õuna-pohlasaiake
Õunasaiake Õunasaiake
Pärmi-lehttaigen (4 lehte) Pärmi-lehttaigen (4 lehte)
Pärmi-lehttaigen Pärmi-lehttaigen
Pikksai küüslauguvõidega Pikksai küüslauguvõidega
Pikksai maitserohelisega Pikksai maitserohelisega
Singi-juustupirukas Singi-juustupirukas
suitsukanapirukas murulauguga suitsukanapirukas murulauguga
Vaarikasaiake võiga Vaarikasaiake võiga
Vaniljesaiake Vaniljesaiake
Viineripirukas Viineripirukas
Viineripirukas Viineripirukas
Võiga Pärmi-lehttaigen Võiga Pärmi-lehttaigen
Кohupiimasaiake Кohupiimasaiake
Рeekoni-munapirukas Рeekoni-munapirukas
Сiabatta Сiabatta

Auhinnad

3000 € väärtuses kodutehnikat E-Luxilt

Eesti Pagari toodetega täidetud sügavkülmakast

REKLAAMKLIPP

Ära oota järgmist maailmalõppu

Kampaania tingimused

ÜLDTINGIMUSED

Ajavahemikul 01.10-30.11.2018 toimuvat kampaaniat “Võida 3000 € väärtuses kodutehnikat E-Luxilt" korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevate tingimustega. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Imagine AD OÜ, Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade (Syrr OÜ jt) töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaanias osalemiseks tuleb vähemalt ühe Eesti Pagari sügavkülmutatud toote ostmisel registreerida ostutšeki number kampaanialehel www.eestipagar.ee/araoota.

Kõikide ostutšeki registreerinute vahel loositakse 4. detsembril 2018.a välja 3000 € väärtuses kodutehnikat (koos km-ga) E-Luxilt ja 50 Eesti Pagari sügavkülmutatud toodetega täidetud sügavkülmakasti väärtusega 1500 € (koos km-ga). Ühe sügavkülmakasti väärtus on 30 € (koos km-ga). Kampaaniaauhindade koguväärtus on 4500 € (koos km-ga).

Auhinnad loositakse välja kõigi registreerunud osalejate vahel. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad juhuse alusel.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta Kampaania reegleid ning välja anda lisaauhindu.

OSALEMISÕIGUS

Auhinnad loositakse välja nende vahel, kes on kampaania jooksul ehk 01.10.–30.11.2018 ostnud kauplusest Eesti Pagari sügavkülmutatud toote, säilitanud ostutšeki ja sisestanud tšeki numbri kampaanialehel.

Kampaanias osalemiseks vajaliku informatsiooni esitamise viimane kuupäev on 30.11.2018.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud kampaania reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osalevad järgnevad tooted:

Sügavkülmutatud vaarikasaiake võiga Kaal: 320g Sügavkülmutatud mustsõstrapalmik Kaal: 400g Sügavkülmutatud juusturull Kaal: 400g Sügavkülmutatud õuna-pohlasaiake Kaal: 360g Sügavkülmutatud viineripirukas Kaal: 360g Sügavkülmutatud singi-juustupirukas Kaal: 360g Sügavkülmutatud croissant võiga Kaal: 360g Sügavkülmutatud lihapirukas Kaal: 400g Sügavkülmutatud peekoni-munapirukas Kaal: 390g Sügavkülmutatud kohupiimasaiake Kaal: 400g Sügavkülmutatud õunasaiake Kaal: 400g Sügavkülmutatud õuna-iirisesaiake Kaal: 360g Sügavkülmutatud ciabatta Kaal: 180g Sügavkülmutatud pikksai maitserohelisega Kaal: 175g Sügavkülmutatud suitsukanapirukas murulauguga Kaal: 360 g Sügavkülmutatud vaniljesaiake Kaal: 400 g Sügavkülmutatud pikksai küüslauguvõidega Kaal: 175g Sügavkülmutatud kaneelisaiake Kaal: 320g Sügavkülmutatud viineripirukas Kaal: 390g Sügavkülmutatud mitmevilja-pärmilehttaigen võiga Kaal: 400g Sügavkülmutatud magus muretaigen Kaal: 500g Sügavkülmutatud võiga pärmi-lehttaigen Kaal: 400g Sügavkülmutatud pärmi-lehttaigen Kaal: 500g Sügavkülmutatud lehttaigen Kaal: 500g Sügavkülmutatud pärmi-lehttaigen (4 lehte) Kaal: 400 g

VÕITJAD

Võitjate nimed avalikustatakse Eesti Pagari kampaanialehel ja peaauhinna võitja nimi lisaks kampaanialehele ka Eesti Pagar sotsiaalmeediakanalites. Võitjatega võetakse ühendust registreerumisel sisestatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhinna üleandmine. Auhinna saab kätte osapoolte vahel kokku lepitud ajal ja kohast ostutšeki ettenäitamisel.

NB! Ostutšekk tuleb võidu tõestamiseks alles hoida ning auhinna kätte saamiseks ette näidata.

ISIKUANDMETE KAITSE

Kampaanias osalemisega annab osaleja Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada Imagine AD OÜ-le töötlemiseks oma isikuandmeid sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagar sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaanias osaleja poolt edastatud isikuandmeid ei kasutata muul eesmärgil, kui käesolevates tingimustes on välja toodud.

LISATEAVE

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioonid esitada e-posti aadressil eestipagar@imagine.ee. Pretensioonidele vastame 30 kalendripäeva jooksul ja pretensioone saab esitada kuni 30.11.2018.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel.

Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu auhinna võitmise fikseerimiseks korraldaja poole e-posti aadressil eestipagar@imagine.ee hiljemalt 30.12.2018.Tagasi üles