Must leib
toob taas
külakiige!

Musta leiva külakiige kampaania jõudis võiduka lõpuni!

Külakiige võitis: LEILI JÕGISAAR Uneste külast, Haapsalust

PALJU PALJU ÕNNE!

 

Osta Musta leiba, registreeri ennast või kogukond ja võida uhke külakiik. Kampaania kestab: 01.02.–31.03.2022

Peaauhinnaks loositav külakiik valmib käsitööna meistri kogenud käte vahel ning kannab endas tuhandete aastate vanust kiikumise hinge. Kiik on traditsiooniline lustimise vahend, kutsudes julguses mõõtu võtma, armsamat õrnalt heilutama ja külarahvast seltsima.

tooted

  • 1/2 Must vormileib viilutatud
  • Must vormileib viilutatud
  • Must rukkileib 390g

Retseptid

MUST LEIB TOOB TAAS KÜLAKIIGE!

ÜLDTINGIMUSED

Ajavahemikul 01.02.22 – 31.03.22 toimuvat kampaaniat “Must leib toob taas külakiige!” korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi Korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade  töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaanias osalemiseks tuleb Eesti Pagari Musta leiva tooteid ostes, registreerida ostutšeki number kampaanialehel eestipagar.ee/kiik  

Registreerides kogukonna või osaledes üksikisikuliselt, pead kampaanialehel täitma etteantud lahtrid. 

Ka üksikisikuliselt registreerides pead kaardil või aadressilahtrist valima asukoha ning mõtlema ennast esindavale kogukonnale nime. Täpne aadress pole oluline. 

Hääli saab anda nii kogukonnale või üksikisikule. Iga antud hääl suurendab võiduvõimalust!

Kõikide ostutšeki registreerinute vahel loositakse 04.04.22 välja uhke külakiik. Lisaks loositakse kampaaniaperioodi jooksul välja 5 Musta leiva mustris väikest õuekiike.

Õuekiikede loosimised toimuvad: 09.02.22, 23.02.22, 09.03.22, 23.03.22, 04.04.22

  • 09.02 (1tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.02, kell 00:00:00 kuni 08.02, kell 23:59:59
  • 23.02 (1tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.02, kell 00:00:00 kuni 22.02, kell 23:59:59
  • 09.03 (1tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.02, kell 00:00:00 kuni 08.03, kell 23:59:59
  • 23.03 (1tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.02, kell 00:00:00 kuni 22.03, kell 23:59:59
  • 04.04 (1tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.02, kell 00:00:00 kuni 31.03, kell 23:59:59

 

Auhinnad loositakse välja kõigi registreerunute vahel. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad välja juhuslikult.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

 

OSALEMISÕIGUS

Auhinnad loositakse välja nende vahel, kes on kampaania jooksul ehk 01.02.22 – 31.03.22 ostnud kauplusest Eesti Pagari Musta leiva tooteid, säilitanud ostutšeki ja sisestanud tšeki numbri kampaanialehel.

Kampaanias osalemiseks vajaliku teabe esitamise viimane kuupäev on 31.03.22.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osalevad järgnevad tooted:

MUST rukkileib 390g  EAN4740086012196

MUST vormileib 280g EAN4740086005075

MUST vormileib 600g EAN4740086005068

VÕITJAD

Võitjate nimed avalikustatakse Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagari sotsiaalmeediakanalites. Võitjatega võetakse ühendust sisestatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhinna üleandmises.

NB! Ostutšekk tuleb võidu tõestamiseks alles hoida.

ISIKUANDMETE KAITSE

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: Eesti Pagari uudiskirjade saamiseks, kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 31.06.2022

 

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@eestipagar.ee . Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

LISATEAVE

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee

Pretensioonidele vastame 3 tööpäeva jooksul. Pretensioone saab esitada kuni 31.04.22.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kohe meedia vahendusel.

Korraldajal on õigus jätta auhind välja andmata, kui võitjaga ei ole võimalik ühendust saada 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist või kui võitja ei pöördu auhinna võitmise fikseerimiseks korraldaja poole e-posti aadressil info@eestipagar.ee  Juhul, kui võitjat ei õnnestu tabada 5 (viie) tööpäeva jooksul, loositakse välja uus võitja.