Osta Pere tooteid ja võida 10x500€ kinkekaart!

Eesti Pagari Peremehe ja Perenaise tootesarjast leiab lemmiku iga pereliige. Naudi Perenaise saiade pehmust või Peremehe pärmivabade rukkileibade eriliselt meeli erutavat maitsebuketti koos meelepärase lisandiga ning tunne, kuidas elujõud kasvab.

Leib ja sai on osa igapäevasest tervislikust toidulauast. Et see korralikult kaetud saaks, registreeri Peremehe leiva või Perenaise saia ostu tõendav tšekk ning võid võita Sinu poolt valitud jaeketi 500-eurose kinkekaardi! Loosi läheb 10 kinkekaarti.

Kampaania toimub: 01.04.-31.05.2024

Auhinnad

Auhind: 10x500-eurone kinkekaart Sinu poolt valitud jaeketist

Tooted

 • Peremehe leib
 • Peremehe põrandaleib
 • Perenaise sai viilutatud
 • SUUR Perenaise sai

Retseptid

Võitjad

KAMPAANIA REEGLID

 

Kampaania”Osta Pere tooteid ja võida 10×500€ kinkekaart!” on 01.04.2024–31.05.2024 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Käesolevate tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD:

TOOTED:

Kampaanias osalevad tooted (edaspidi tooted):

 • Perenaise sai 320g, EAN 4740086000728
 • SUUR Perenaise sai 500g, EAN 4740086008526
 • Peremehe põrandaleib 450g, EAN 4740086025141
 • Peremehe vormileib 600g, EAN 4740086021211

 

OSALEMINE:

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaania toode ja registreerida ostutšeki number veebiaadressil: www.eestipagar.ee/pere

 

AUHINNAD:

Kampaania auhinnafondis on 10 (kümme) 500€ väärtuses jaeketi kinkekaarti. Auhinnafondi koguväärtus on 5000€. Kinkekaardi võitja saab ise valida, millise jaeketi kinkekaarti ta võita soovib. Jaeketid, kelle kinkekaartide vahel on võimalik valida :

 • COOP
 • Selver
 • Rimi
 • Prisma
 • Maxima
 • Grossi Toidukaubad

Kampaania aauhinnad loositakse välja 03.06.2024

Loosimisel osalevad kõik kampaania reeglite kohaselt veebis enne loosimise kuupäeva registreerinud isikud. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad välja juhuslikult.

 • 03.06. loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.04.2024 kl 00:00:00 kuni 31.05.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 10 auhinda.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra internetis registreerimise teel.

Võitjaid informeeritakse telefonikõne või e-maili teel. Auhindade üleandmine lepitakse kokku telefoni või e-maili teel.

 

Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania lehel www.eestipagar.ee/pere hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind toimetatakse võitjale peale andmete täpsustamist.

Juhul, kui võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel või kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada viie tööpäeva jooksul peale võitja väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata ning loosida välja uus võitja.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

Võitude väljaandmise lõpukuupäev: 03.07.2024

 

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagari sotsiaalmeediakanalites, uudiskirjade saatmiseks ning samuti oma isikuandmete säilitamiseks kolme kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee Laekunud küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

Pretensioone saab esitada kuni 03.06.2024

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel, uudiskirjade saatmiseks.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-mail aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.08.2024.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.