Iglusauna tahad?

KAMPAANIA ON LÕPPENUD!

Peaauhinna, Iglusauna, võitis:

MAREK ILVES

Palju, palju õnne!

Eesti Pagar soovib, et jaksaksid mõnuga tööd teha ja sama mõnusasti leiba luusse lasta. Rehe leivas on kodumaa vägi, sest see on uhkusega valmistatud 100% eestimaisest rukkist. Kiudainerikas Rehe hoiab kõhu täis terve tegusa päeva. Ja kui tööpäev on läbi, pakub Rehe sulle võimaluse suursuguseks lõõgastuseks.
Nimelt on käimas kampaania, mille võitja saab endale Eesti kõige kuulsama sauna – kaheruumilise puuküttega Iglusauna firmalt Iglucraft. Lisaauhindadena läheb loosi 8 Iglupargi kolmetunnist saunasessiooni luksuslikus Premium saunas kuni kümnele inimesele.
Vali  poes Rehe tooteperekonnast enda lemmik, registreeri ostutšekk ja pane vaim eriliseks elamuseks valmis.

Kampaania toimub: 01.03. – 30.04.2024

Auhinnad

Peaauhind: 1 Iglusaun firmalt Iglucraft

Lisaauhinnad: 8 Iglupargi kinkekaarti

Tooted

 • Rehe rukkileib
 • 1/2 Rehe rukkileib
 • Rehe rukkileib viilutatud
 • 1/2 Rehe rukkileib viilutatud
 • REHE KOORIKLEIB 200g/ 4tk

Retseptid

Võitjad

 • Sigrit Vahur
 • Esti Mäe
 • Sirle Soots
 • Aino Kivi
 • Viljar Päivil
 • Liilia Karja
 • Ave Otsing
 • Merli Raap

KAMPAANIA REEGLID

 

Kampaania”IGLUSAUNA TAHAD!” on 01.03.2024–30.04.2024 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Käesolevate tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD:

TOOTED:

Kampaanias osalevad tooted (edaspidi tooted):

Rehe rukkileib, 800g, EAN 4740086010314

Rehe koorikleib, 200g, EAN 4740086014367

Rehe rukkileib, 390g, EAN 4740086008052

Rehe rukkileib 600g, EAN 4740086008069

Rehe rukkileib 290g, EAN 4740086010826

OSALEMINE:

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaania toode ja registreerida ostutšeki number veebiaadressil: www.eestipagar.ee/rehe

AUHINNAD:

Kampaania auhinnafondis on 1 (üks) kaheruumiline Iglusaun firmalt Iglucraft väärtusega 22 655€ (Kakskümmendkakstuhat kuussada viiskümmenviis eurot) Auhind sisaldab Iglusauna ning transporti võitja poolt valitud sihtkohta. Iglusauna kirjeldus: aknad- suured; ahi- puuküttega; sisevärv- naturaalne; välisvärv- vastavalt võitja soovile).

Kampaania peaauhind loositakse välja 02.05.2024

Lisaks loositakse kampaania jooksul välja 8 (kaheksa) lisaauhinda, milleks on Iglupargi 3 tunnine saunasessioon premium saunas kuni 10 inimesele. Ühe lisaauhinna väärtuseks on 360€. Lisaauhinnad loositakse välja 15.03; 22.03; 28.03; 05.04; 12.04; 19.04; 26.04 ja 02.05. Iga kord loositakse välja 1 lisaauhind.

Kampaania auhinnafond kokku: 25 535€ (Kakskümmendviistuhat viissadakolmkümmendviis eurot).

LOOSIMISED JA VÕITJAD

Lisaauhindade loosimisel osalevad kõik kampaania reeglite kohaselt veebis enne loosimise kuupäeva registreerinud isikud. Loosimiseks kasutatakse digitaalset algoritmi, mis valib võitjad välja juhuslikult.

 • 15.03 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 14.03.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 22.03 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 21.03.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 28.03 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 27.03.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 05.04 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 04.04.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 12.04 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 11.04.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 19.04 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 18.04.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 26.04 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 25.04.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.
 • 02.05 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.03.2024 kl 00:00:00 kuni 30.04.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse 1 lisaauhind.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra internetis registreerimise teel.

Võitjaid informeeritakse telefonikõne või e-maili teel. Auhindade üleandmine lepitakse kokku telefoni või e-maili teel.

 

02.05.2024 loositakse kampaanias osalejate vahel välja 1 (üks) kaheruumiline Iglusaun firmalt Iglucraft väärtusega 22 655€ (Kakskümmendkakstuhat kuussada viiskümmenviis eurot).Auhind sisaldab Iglusauna ning transporti võitja poolt valitud sihtkohta.

Iglusauna loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil 01.03.2024-30.04.2024 ostutšeki registreerinud osalejad. Loosimise juures viibib esindaja Tarbijakaitseametist.

Kõik internetis registreeritud tšekid osalevad Iglusauna loosimises ühe korra. Võitjat informeeritakse telefoni teel.

Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania lehel www.eestipagar.ee/rehe hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind toimetatakse võitjale peale andmete täpsustamist.

Juhul, kui lisaauhinna või Iglusauna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel või kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada viie tööpäeva jooksul peale võitja väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata ning loosida välja uus võitja.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

Võitude väljaandmise lõpukuupäev: 02.06.2024

 

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagari sotsiaalmeediakanalites, uudiskirjade saatmiseks ning samuti oma isikuandmete säilitamiseks kolme kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee Laekunud küsimustele vastatakse kolme tööpäeva jooksul.

Pretensioone saab esitada kuni 02.06.2024

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel, uudiskirjade saatmiseks.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-mail aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 30.06.2024.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.