Võida luksuslik õhtusöök neljale!

KAMPAANIA ON LÕPPENUD!

Peaauhinna võitis: Ann-Marii Simmo

Palju, palju õnne!

Eesti Pagari Röst seeria röstsaiadega muudad eined täiuslikuks. Lisa oma hommikusse kuldset krõbedust, rikasta lõunasööki kvaliteetsete kiudainetega ja täiusta õhtusööki eriliste maitsenüanssidega. Õhtusöögist rääkides – õige pea saab üks röstsaianautleja koos kaaslastega eksklusiivse maitseelamuse osaliseks.

Käimas on Rösti kampaania, mille peaauhind on õhtusöök neljale Eesti esimeses Michelini tärniga pärjatud NOA Chef’s Hall restoranis. Lisaks võidavad neli õnnelikku Siigur restoranide 200 € kinkekaardi. Osta meie Täistera Rösti, Kaera Rösti, Juustu Rösti või Haputaina Rösti, registreeri tšekk ja võida luksuslik õhtusöök neljale.

Kampaania toimub: 01.01- 31.01.2024

Auhinnad

Peaauhind : 1x Luksuslik õhtusöök neljale NOA Chef´s Hall restoranis

Lisaauhinnad: 4x200€ Siigur restoranide kinkekaart

Tooted

 • Pagariröst Haputaina
 • Pagariröst Täistera
 • Pagariröst Kaera
 • Pagariröst Juustu

Retseptid

Võitjad

 • Henri Pira
 • Marje Tomson
 • Maire Gilden
 • Vello Reek

KAMPAANIA REEGLID

Kampaania”VÕIDA LUKSUSLIK ÕHTUSÖÖK NELJALE!” on 01.01.2024–31.01.2024 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Käesolevate tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaania peaauhinnaks on 1 õhtusöök neljale inimesele NOA Chef’s Hall’is. Auhind sisaldab degustatsioonimenüüd ja cellar selection veinivalikut. Peaauhinna väärtus: 1580€. Peaauhind loositakse välja 02.02.2024. Lisaks on auhinnafondis 4 x 200€ Siigur restoranide kinkekaardid. Ühe kinkekaardi väärtus on 200€. Vaheauhinna võidab 4 inimest. Vaheauhindade loosimised toimuvad: 11.01.2024, 18.01.2024, 25.01.2024 ja 02.02.2024. Kinkekaart kehtib ükskõik millises Siigur restoranis kuni 31.01.2025. Kampaania auhinnafond kokku: 2380€

Kampaanias osalevad tooted (edaspidi tooted):

 • Pagariröst Kaera 430g, EAN4740086020900
 • Pagariröst Täistera 430g, EAN4740086013742
 • Pagariröst Haputaina 430g, EAN4740086022843
 • Pagarairöst Juustu 430g, EAN4740086010710

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaania toode ja registreerida ostutšeki number aadressil: eestipagar.ee/rost. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kampaania lõpuni ja see on aluseks auhinna kättesaamisel.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra.

Vaheauhinnad loositakse välja juhuslikkuse alusel. Loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt registreerinud isikud.

11.01 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.01.2024 kl 00:00:00 kuni 10.01.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse üks 200€ Siigur restoranide kinkekaart

18.01 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.01.2024 kl 00:00:00 kuni 17.01.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse üks 200€ Siigur restoranide kinkekaart

25.01 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.01.2024 kl 00:00:00 kuni 24.01.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse üks 200€ Siigur restoranide kinkekaart

02.02 loosimises osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud alates 01.01.2024 kl 00:00:00 kuni 31.01.2024 kl 23:59:59. Välja loositakse üks 200€ Siigur restoranide kinkekaart

 

02.02.2024 loositakse kampaanias osalejate vahel välja peaauhind- 1 õhtusöök neljale inimesele NOA Chef’s Hall’is. Auhind sisaldab degustatsioonimenüüd ja cellar selection veinivalikut. Peaauhinna väärtus: 1580€. Peaauhinna loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil 01.01.2024-31.01.2024 ostutšeki registreerinud osalejad (v.a tšekid, millega on võidetud vaheauhind).

Võitude väljaandmise lõpukuupäev: 02.03.2024

Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania lehel eestipagar.ee/rost hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks.

Juhul, kui auhinna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel või kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada viie tööpäeva jooksul peale võitja väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata. Kui 5 tööpäeva jookul ei ole õnnestunud võitjaga ühendust saada, loositakse uus võitja.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagari sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kolme kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee. Pretensioonidele vastame 3 kalendripäeva jooksul. Pretensioone saab esitada kuni 02.03.2024.

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;  kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel; uudiskirjade saatmiseks.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 30.04.2024

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel; uudiskirjade saatmiseks.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-mail aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 30.04.2024.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel