Võida JURA kohvimasin!

 

KAMPAANIA PEAAUHINNA – KOHVIMASIN JURA E8, VÕITIS:

TERJE VERBO

VÄIKE-MAARJAST

Palju palju õnne!

 

Kas Sul on Pagarini tort juba ostetud?

Kui vastus on “Jah!”, siis registreeri ostutšekk ja oledki sammu võrra lähemal meie kampaania auhindade võitmisele!

Kõigi Pagarini tordi- ja koogiostjate vahel läheb loosi Jura viimase põlvkonna menukaim kohvimasin E8. Jura E8 kohvimasin on läbinud värskenduskuuri disainis ning sellega saad valmistada tervelt 17 erinevat jooki – aromaatsest espressost trendika cortado’ni! Et saaksid kvaliteetse kohvi kodust teele või tööle kaasa võtta, siis loosime kampaanias osalejate vahel välja ka 150 bambusest 100% biolagunevat kohvitopsi!

Meie oleme tordimeistrid! Näita nüüd, et Sina oled meister suurepäraste tortide ja kookide nautimises!

Pane tähele!

Mis täna söödud, see homme hooleta! Ära jäta tordiostmist viimasele minutile, sest kampaania kestab ainult 01.02.-28.02.2021

Auhinnad

Peaauhind: JURA kohvimasin

Lisaauhinnad: 150 taaskasutatavat kohvitopsi

Tooted

  • Karamelli-pralineekook
  • Cappuccinokook
  • Mustasõstra-passionikook
  • Karamellitort
  • Otto tort
  • Õuna-laimi tort
  • Juustukook (Cheesecake)

Võitjad

...
KAMPAANIA REEGLID

Kampaania ”VÕIDA JURA KOHVIMASIN!” on 01.02.2021–28.02.2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Käesolevate tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda,  Eesti Pagar AS, Pagarini OÜ  ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaania peaauhinnaks on kohvimasin Jura E8, väärtusega 1199€ , mis loositakse välja 03.03.2021. Lisaks on auhinnafondis 150tk ECO CUP 100% taaskasutatud materjalist kohvitopsi (väärtusega 792,86 € ), mis loositakse välja:

·       04.02 (35tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.02, kell 00:00:00 kuni 03.02, kell 23:59:59

·       11.02 (35tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 04.02, kell 00:00:00 kuni 10.02, kell 23:59:59

·       18.02 (35tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 11.02, kell 00:00:00 kuni 17.02, kell 23:59:59

·       03.03 (45tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 18.02, kell 00:00:00 kuni 28.02, kell 23:59:59

Kampaania auhinnafond kokku: 1991,86€

Kampaanias osalevad tooted (edaspidi tooted):

4744918010138 PG Capuccino-kook 220g
4744918010183 PG Karamelli-pralineekook 350g
4744918010145 PG Mustasõstra-passionikook 300g
4744918010176 PG Juustukook 850g
4744918010169 PG Karamellitort 800g
4744918010022 PG Otto tort 540g
4744918010190 PG Õuna-laimi tort 700g L-vaba
4744918010152 PG Kirsitort 850g

 

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaania toode ja registreerida ostutšeki number aadressil: pagarini.ee. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kampaania lõpuni ja see on aluseks auhinna kättesaamisel.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra.

03.03.2021 loositakse kampaanias osalejate vahel ühele võitjale välja Jura E8 kohvimasin väärtusega 1199€. Kohvimasina loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil 01.02.2021-28.02.2021 ostutšeki registreerinud osalejad (v.a tšekid, millega on juba võidetud vaheauhind).

Võitude väljaandmise lõpukuupäev: 03.04.2021

Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania lehel www.pagarini.ee hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks.

Juhul, kui kohvitopsi või kohvimasina võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel või kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada viie tööpäeva jooksul peale võitja väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata. Kui 5 tööpäeva jookul ei ole õnnestunud võitjaga ühendust saada, loositakse uus võitja.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Juhul, kui korradajal on alust arvata, et registreerimisel on kasutatud ebaausaid meetodeid, on korradajal õigus sellisel viisil tehtud registreeringud kustutada, ilma sellest isikut teavitamata.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Pagarini kampaanialehel ja Pagarini sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kolme kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee. Pretensioonidele vastame 3 kalendripäeva jooksul. Pretensioone saab esitada kuni 03.04.2021.

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;  kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 28.05.2021

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 03.04.2021

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.