Röstimise kõrgem klass!

Eesti Pagari Röstid on röstsaiade kõrgem klass. Parimast toorainest erilise hoolega valmistatud Röstid on võitnud nii sööjate südamed kui ka aasta parima pagaritoote auhinna.

Täistera Pagariröst kannab uhkusega 2017 Parima Pagaritoote hõbemärki.

Pagariröstide perekonna viimaseks liikmeks on hapukas röstsai, milles on 16% juuretist.

Haputaina röst on säilitusaineteta ning ilma lisatud suhkruta. Magusust annab sigurijuurekiud. Röstsai on ilusa kuldpruuni värvusega, kergelt jahune ning mõnusalt krõbeda koorikuga. Röst on hea kiudaine allikas, sisaldades 5,2 g kiudaineid 100 g kohta. Ühest pakist saab 17 maitsvat võileiba. Toode sobib kohe tarbimiseks, kuid eriti hõrgu ning krõbeda röstsaia armastajal soovitame saiaviilud röstris krõbedaks röstida!

Naudi röstimise kõrgemat klassi Eesti Pagari Röstiga!

Tooted

  • Pagariröst Haputaina
  • Pagariröst Täistera
  • Pagariröst Kaera
  • Pagariröst Juustu

Retseptid

KAMPAANIA REEGLID

Kampaania”RÖSTIMISE KÕRGEM KLASS!” on 01.01.2021–14.02.2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Käesolevate tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaania peaauhinnaks on 3 luksuslikku, multifunktsionaalset disainröstrit Bugatti Noun, koguväärtusega 4200€ , mis loositakse välja 17.02.2021. Lisaks on auhinnafondis 30 minigrilli Mico Toastie (väärtusega 1098 € ), mis loositakse välja juhuslikkuse alusel. Vaheauhinna võidu teavituse saab klient kohe pärast tšeki registreerimist. Kampaania auhinnafond kokku: 5298€

Kampaanias osalevad tooted (edaspidi tooted):

  • Pagariröst Kaera 430g, EAN4740086020900
  • Pagariröst Täistera 430g, EAN4740086013742
  • Pagariröst Seemne 430g, EAN4740086010727
  • Pagariröst Juustu 430g, EAN4740086010710

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaania toode ja registreerida ostutšeki number aadressil: eestipagar.ee/rost. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kampaania lõpuni ja see on aluseks auhinna kättesaamisel.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra.

30 minigrilli loositakse välja juhuslikkuse alusel kogu kampaaniaperioodi vältel. Võiduteavituse saab tšeki registreerija kohe pärast tšeki registreerimist. Minigrillide loosimisel osalevad kõik kampaania reeglitele vastavalt registreerinud isikud.

Minigrilli võitnud tšekk ei osale kampaania lõpus loositavate disainrösterite loosimises. Disainrösterite loosis osalevad kõik registeeritud tšekid, mis ei ole vaheauhinda võitnud.

17.02.2021 loositakse kampaanias osalejate vahel kolmele võitjale välja klaasist nutirösterid Bugatti Noun. Väärtusega 1400€ tk. Rösterite loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil 01.01.2021-14.02.2021 ostutšeki registreerinud osalejad (v.a tšekid, millega on võidetud vaheauhind).

Võitude väljaandmise lõpukuupäev: 17.03.2021

Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania lehel eestipagar.ee/rost hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks.

Juhul, kui minigrilli või rösteri võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel või kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada viie tööpäeva jooksul peale võitja väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata. Kui 5 tööpäeva jookul ei ole õnnestunud võitjaga ühendust saada, loositakse uus võitja.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Juhul, kui korradajal on alust arvata, et registreerimisel on kasutatud ebaausaid meetodeid, on korradajal õigus sellisel viisil tehtud registreeringud kustutada, ilma sellest isikut teavitamata.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagari sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kolme kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee. Pretensioonidele vastame 3 kalendripäeva jooksul. Pretensioone saab esitada kuni 17.03.2021.

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;  kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 14.05.2021

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 17.03.2021

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-mail aadressile: info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.01.2021.

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 28.02.2021.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel