Tosta endale
särtsakas kevad!

Palju õnne elektrirataste võitjatele:

MICHAEL UNT

MERLE LÄÄTS

EVALD LEIMAN

NELLE NURMELA

 

Olenemata, kas naudid kodus hommikusööki, katad suuremale seltskonnale suupistelauda või vajad seigeldes toekamat kehakinnitust, siis Eesti Pagari Tosta seeriast leiad just täpselt selle õige röstsaia. Tosta krõbiseb õigesti, pudiseb kuldselt, sisaldab kehale vajalikke toitaineid ja ennekõike maitseb ootuspäraselt hästi. Röstsaiafännid võivad rõõmustada, sest käimas on auhinnamäng, mis toob kevadesse särtsu. Tosta kevadkampaania peaauhindadeks on tervelt viis kvaliteetset ja stiilset Stigo elektrijalgratast.

Eestlaste loodud elektriratas on ehitatud kasutusmugavust silmas pidades. Sellega läbid ühe laadimiskorraga kuni 40 kilomeetrit ja kui oled sihtkohta jõudnud, pakid ratta kahe sekundiga kokku, et see hõlpsalt endaga kaasa võtta. Stigo elektriratas on nagu Tosta röstsai, maitsekas ja heast energiast tulvil. Anna oma tegemistele hoogu juurde. Tosta endale särtsakas kevad!

Auhinnad

Peaauhind: 5 Eestis disainitud Stigo elektriratast

Lisaauhinnad: 45 Tosta piknikukorvi

Tooted

  • Tosta! röstsai viilutatud
  • Tosta! 100% rukkiröst viilutatud
  • Tosta! mitmevilja-röstsai viilutatud
  • Tosta! Täistera röstsepik , 500g

RETSEPTID

Võitjad

...

KAMPAANIA REEGLID

Kampaania”TOSTA ENDALE SÄRTSAKAS KEVAD!” on 01.03.2021–30.04.2021 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Eesti Pagar (edaspidi korraldaja), registrikoodiga 10080750, asukohaga Järva maakond, Paide linn, Tööstuse tn 34, 72720, Eesti.

Käesolevate tingimustega kehtestatakse kampaania reeglid. Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ja kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Eesti Pagar ASi ning kampaania läbiviimisega seotud muude firmade töötajatel ning nende pereliikmetel.

KAMPAANIAS OSALEMINE JA AUHINNAD

Kampaania peaauhinnaks on 5 Stigo elektrijlgratast firmalt Voltride, koguväärtusega 5425€ , mis loositakse välja 03.05.2021. Lisaks on auhinnafondis 45 piknikukorvi (koguväärtusega 675 € ), mis loositakse välja:

04.03(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.03, kell 00:00:00 kuni 03.03, kell 23:59:59

11.03(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 04.03, kell 00:00:00 kuni 10.03, kell 23:59:59

18.03(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 11.03, kell 00:00:00 kuni 17.03, kell 23:59:59

25.03(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 18.03, kell 00:00:00 kuni 24.03, kell 23:59:59

01.04(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 25.03, kell 00:00:00 kuni 31.03, kell 23:59:59

08.04(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 01.04, kell 00:00:00 kuni 07.04, kell 23:59:59

15.04(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 08.04, kell 00:00:00 kuni 14.04, kell 23:59:59

22.04(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 15.04, kell 00:00:00 kuni 23.04, kell 23:59:59

03.05(5tk) Loosimises osalevad kõik tšekid, mis on sisestatud ajavahemikus 24.04, kell 00:00:00 kuni 30.04, kell 23:59:59

Kampaania auhinnafond kokku: 6100€

Kampaanias osalevad tooted (edaspidi tooted):

  • TOSTA röstsai, 500g, EAN4740086007222

  • TOSTA täistera röstsepik,500g, EAN4740086018686

  • TOSTA mitmevilja röstsai, 500g, EAN4740086007239

  • TOSTA rukkiröst, 390g, EAN4740086008311

Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaania toode ja registreerida ostutšeki number aadressil:eestipagar.ee/tosta . Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kampaania lõpuni ja see on aluseks auhinna kättesaamisel.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra.

Piknikukorvi võitnud tšekk ei osale kampaania lõpus loositavate elektrirataste loosimises. Elektrirataste loosis osalevad kõik registeeritud tšekid, mis ei ole vaheauhinda võitnud.

03.05.2021 loositakse kampaanias osalejate vahel viiele võitjale välja Stigo elektrijalgrattad. Väärtusega 1085€ tk. Elektrirataste loosimises osalevad kõik kampaaniaperioodil 01.03.2021-30.04.2021 ostutšeki registreerinud osalejad (v.a tšekid, millega on võidetud vaheauhind).

Võitude väljaandmise lõpukuupäev: 03.06.2021

Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania lehel eestipagar.ee/tosta hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks.

Juhul, kui piknikukorvi või elektrijalgratta võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toote ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel või kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada viie tööpäeva jooksul peale võitja väljakuulutamist, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata. Kui 5 tööpäeva jookul ei ole õnnestunud võitjaga ühendust saada, loositakse uus võitja.

Võitjatele auhindade üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

Kampaania auhindu ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Korraldajal on õigus nõuda ostutšeki esitamist ning kontrollida kõikide saadetud tšekinumbrite ehtsust. Auhinda ei väljastata, kui puudub ostutšekk või kui see on omandatud ebaausal teel. Auhinda ei väljastata ka siis, kui tšeki numbrit on võltsitud või moonutatud.

Juhul, kui korradajal on alust arvata, et registreerimisel on kasutatud ebaausaid meetodeid, on korradajal õigus sellisel viisil tehtud registreeringud kustutada, ilma sellest isikut teavitamata.

Korraldaja jätab omale õiguse muuta kampaania reegleid ning anda välja lisaauhindu.

Kampaanias osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, vastavust korraldaja kehtestatud reeglitele, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist kõigi korraldaja kehtestatud kampaaniatingimustega. Alaealise osaleja puhul loetakse osalemine kinnitatuks, kui osalejal on olemas seadusliku esindaja või eestkostja nõusolek kampaanias osalemiseks ning see isik kinnitab kampaania reeglitega tutvumist ning nendega nõustumist.

Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kampaania läbiviimise eesmärgil kasutada ja edastada kampaania korraldajale töötlemiseks oma isikuandmeid, sh kampaania võitjate nimede avaldamiseks Eesti Pagari kampaanialehel ja Eesti Pagari sotsiaalmeediakanalites, samuti oma isikuandmete säilitamiseks kolme kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.

Kampaania kohta saab lisateavet küsida ja tekkinud pretensioone esitada e-posti aadressil info@eestipagar.ee. Pretensioonidele vastame 3 kalendripäeva jooksul. Pretensioone saab esitada kuni 03.06.2021.

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel: kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile:info@eestipagar.ee. Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 3 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 30.07.2021

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 03.06.2021

Vääramatu jõu(force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teavitades sellest koheselt meedia vahendusel.