Peenleivaga uhiuus iPad Air! (06.08. – 30.09.19)

Osta Maximast Sangaste või Pealinna peenleiba, registreeri ostutšekk aadressil maxima.ee ning võid võita stiilse iPad Air 2019 tahvelarvuti.

 AS Eesti Pagari ja MAXIMA tarbijamängu reeglid

 

 1. Perioodil 06.08.19 kuni 30.09.19  (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mille korraldaja on Eesti Pagar AS registrikood   10080750, asukoht   Tööstuse 34, 72720 Paide, telefon +372 384 9260 (edaspidi Kampaania Korraldaja), koostöös MAXIMAga. Kampaania tellija (edaspidi Tellija) on MAXIMA EESTI OÜ,  registrikood  10765896, asukoht   Harjumaa, Tallinn, Peterburi tee 47, 11415
 2. Kampaanias osalevad MAXIMA kauplustes müüdavad Eesti Pagar AS Peenleivad (edaspidi Kampaania Tooted), vt Lisa 1.
 3. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul 06.08.19 kuni 30.09.19   (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Ostuperiood) ükskõik millisest MAXIMA poest vähemalt ühe ükskõik millise Kampaania Toote ning registreerinud ostu www.maxima.ee veebilehel hiljemalt 30.09.19 Registreerimiseks peab kampaanias osaleja veebilehele sisestama ostutšeki numbri, ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning kontakttelefoni numbri. Kampaanias osaleja peab säilitama ostutšeki ostu tõendamiseks.
 4. Kampaania auhinnaks on tahvelarvuti iPad Air 2019 (64GB) väärtusega 569,99 EUR. Kampaania auhinnafond on kokku 569,99 EUR.

 

 1. Igaüks saab loosimises osaleda nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil nõuetele vastavaid oste ning need www.maxima.ee veebilehel nõuetekohaselt registreerinud. Iga Kampaania Toote ostu tõendava tšekiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti.

 

 1. Kampaania auhinnad loosib MAXIMA välja pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist, võitjate nimed avaldatakse MAXIMA kodulehel www.maxima.ee hiljemalt 07.10.19 Auhinna kättesaamine lepitakse võitjaga kokku individuaalselt, kampaania auhind edastatakse võitjale individuaalselt.

 

 1. Võitja, kes ei ole hiljemalt 07.11.19 oma auhinda välja võtnud, kaotab õiguse auhinnale.

 

 1. Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.

 

 1. Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.
 2. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et Kampaania Korraldaja ja Tellija omavad õigust töödelda, säilitada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitjate loosimisel ja nimede avaldamisel veebisaidil, samuti auhindade üleandmisel. Isikuandmeid kasutatakse üksnes võitjate väljaloosimiseks ja auhindade üleandmiseks..
 3. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa ühendust, võitja ei vaata www.maxima.ee veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 4. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 5. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.
 6. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil info@eestipagar.ee Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.maxima.ee ja www.eestipagar.ee

 

Üldteavet loosimise kohta saab telefonil +372 384 9260

 

 

LISA 1.

Kampaanias osalevad MAXIMA kauplustes müüdavad järgmised AS Eesti Pagar Peenleivad:

 • Sangaste peenleib 340g, EAN 4740860018536
 • Pealinna peenleib viilutatud 1000g, EAN 4740086001145
 • 1/2 Pealinna peenleib viilutatud 490g, EAN 4740086001138
 • Pealinna vormileib viilutatud 600 g, EAN 4740086008809