COOP Säästukaardi kampaania – Pealinna peened rattad

Kampaania „Pealinna peened rattad!“ toimub Coop Eesti kaupluses ajavahemikul 01.07.2017-31.08.2017.

Õnnelikud võitjad on:
REET TUBERG
VOLDEMAR LUIK
LIINA KANGUR
JANAR FILIPPOV
EVE HAKI
LEA AASA
SERGEI POPOV

Reeglid:
1. Kampaania „Pealinna peened rattad!“, edaspidi Kampaania, on tarbijamäng, mis toimub Coop Eesti kaupluses ajavahemikul 01.07.2017-31.08.2017.
2. Kampaania korraldaja on Eesti Pagar AS (aadress: Tööstuse 34, Paide)
3. Kampaania info asub veebilehel www.coop.ee ja www.eestipagar.ee
4. Kampaania auhinnafondis on seitse Juliet Tour 3 linnajalgratast. Auhindu loositakse 1 kord, kampaania perioodi lõpus 04.09.2017. Auhinnafondi koguväärtus koos käibemaksuga on 1 953 €.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Eesti Pagari Pealinna peenleiva toode
(4740086001145 PEALINNA PEENLEIB; 4740086001138 PEALINNA PEENLEIB 490g; 4740086008809 PEALINNA PEENLEIB 600g (edaspidi tooted)) ning registreerida ost Säästukaart või Säästukaart Pluss kaardiga.
6. Üks ost registreeritakse ainult 1 kord.
7. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes perioodil veelkord mistahes antud tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ost Säästukaart või Säästukaart Pluss kaardiga. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
8. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades kampaaniaperioodil ning registreerivad ostu Säästukaart või Säästukaart Pluss kaardiga, nõustuvad, et Coop Eesti edastab võitjate andmed kampaania korraldajale võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud kampaania raames.
9. Auhindade loosimine toimub 04.09.2017.
10. Loosimistel osalevad kõik perioodil 01.07.2017-31.08.2017kampaania tingimustele vastavalt Coop Eesti kauplustes oste sooritanud inimesed.
11. Võitjate nimed avaldatakse veebilehtedel www.coop.ee ja www.eestipagar.ee lehel hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale punktis 9 toodud loosimise kuupäeva. Võitjatega võetakse ühendust Säästukaardi kontol esitatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse auhindade üleandmine kokku.
12. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad võtavad enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
13. Auhindade üleandmine lepitakse iga võitjaga kokku. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 30.09.2017, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
14. Pärast 30.09.2017 auhindu enam ei väljastata.
15. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.
16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.
17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide, märgusõna “KAMPAANIA”. Kampaania lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.