Võitjad on selgunud! Maxima Aitäh kaardi kampaania – VÕTA ROLLER TASKUST VÄLJA!

Võitjad on selgunud!
Palju õnne!

Peaauhinna Aprilia rolleri võitjaks osutus Valentina Jermilova. Palju õnne!

Tõukeratta võitjad on:
Tiiu Olbri
Karin Visnap
Kaido Tiits
Elina-Sofi Vonda
Elisabeth Siigur
Olga Pekšina
Pille Lehes
Viktoria Zaitseva

05.06-31.07.2017 VÕTA ROLLER TASKUST VÄLJA!

KAMPAANIA SISU
Osta kampaaniaperioodil Maxima kauplustest korraga vähemalt üks Eesti Pagari Teratasku või Rukkitasku toode, esita kassas Aitäh kaart ning võid võita Aprilia roller või tõukeratta. Loosi läheb üks Aprilia SR50 Motard ja kaheksa Yedoo Four 04 tõukeratast.

KAMPAANIA REEGLID
Reeglid:
1. Kampaania „ VÕTA ROLLER TASKUST VÄLJA! “, edaspidi Kampaania, on tarbijamäng, mis toimub kõigis MAXIMA kaupluses ajavahemikul 05.06-31.07.2017.
2. Kampaania korraldaja on Eesti Pagar AS (aadress: Tööstuse 34, Paide)
3. Kampaania info asub veebilehel www.eestipagar.ee
4. Kampaania auhinnafondis on Aprilia SR50 Motard ja kaheksa Yedoo Four 04 tõukeratast. Auhindu loositakse 04.08.2017.Ahinnafondi väärtsueks on 2 611 € + KM.
5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta korraga vähemalt üks Eesti Pagari peenleiva toode: 4740086009820 RUKKITASKU 340g ja 4740086015395 TERATASKU 280g (edaspidi tooted) ning registreerida ost Aitäh kaardiga.
6. Üks ost registreeritakse ainult 1 kord.
7. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes perioodil veelkord mistahes antud tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ost Aitäh kaardiga. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
8. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades kampaaniaperioodil ning registreerivad ostu Aitäh! kaardiga, nõustuvad, et MAXIMA edastab võitjate andmed kampaania korraldajale võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud kampaania raames.
9. Auhindade loosimine toimub 04.08.2017.
10. Loosimistel osalevad kõik perioodil 05.06.2017 kuni 31.07.2017 kampaania tingimustele vastavalt MAXIMAS oste sooritanud inimesed, kes registreerisid oma ostu Aitäh kaardiga.
11. Võitjate nimed avaldatakse veebilehel www.eestipagar.ee hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale punktis 9 toodud loosimise kuupäeva. Võitjatega võetakse ühendust Aitäh kaardi kontol esitatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse auhindade üleandmine kokku.
12. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad võtavad enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
13. Auhindade üleandmine lepitakse iga võitjaga kokku. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 30.08.2017, on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
14. Pärast 30.08.2017 auhindu enam ei väljastata.
15. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.
16. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.
17. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide, märgusõna “KAMPAANIA”. Kampaania lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.