Osta Pealinna leiba ja võida parka! 08.01-04.03.2019

Ostes Maximast Eesti Pagari Pealinna leiba ja registreerides ostutšeki aadressil www.maxima.ee/pealinna , osaled loosimises, mille 5 võitjat saavad auhinnaks vabalt valitud parka Rademari kauplustest!

 

 

AS Eesti Pagari ja MAXIMA tarijamängu reeglid

 

 1. Perioodil 08.01.19 kuni 04.03.19  (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Periood) toimub kaubanduslik tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mille korraldaja on Eesti Pagar AS registrikood   10080750, asukoht   Tööstuse 34, 72720 Paide, telefon +372 384 9260 (edaspidi Kampaania Korraldaja), koostöös MAXIMAga. Kampaania tellija (edaspidi Tellija) on MAXIMA EESTI OÜ,  registrikood  10765896, asukoht   Harjumaa, Tallinn, Peterburi tee 47, 11415
 2. Kampaanias osalevad MAXIMA kauplustes müüdavad Eesti Pagar AS Pealinna tooted tooted (edaspidi Kampaania Tooted), vt Lisa 1.
 3. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on ostnud Kampaania Perioodil ajavahemikul 08.01.19 kuni 04.03.19   (kaasa arvatud), (edaspidi Kampaania Ostuperiood) ükskõik millisest MAXIMA poest vähemalt ühe ükskõik millist Kampaania Toodet ning ning registreerinud ostu www.maxima.ee/pealinna veebilehel hiljemalt 04.03.19 Registreerimiseks peab kampaanias osaleja veebilehele sisestama ostutšeki numbri, ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning kontakttelefoni numbri. Kampaanias osaleja peab säilitama ostutšeki ostu tõendamiseks.
 4. Kampaania auhindadeks on  5 vabalt valitud talveparkat Rademar OÜ- lt väärtusega kuni 400 EUR tk. Kampaania auhinnafond on kokku 2000 EUR.
 5. Igaüks saab loosimises osaleda nii mitu korda, kui mitu korda on ta sooritanud Kampaania ostuperioodil nõuetele vastavaid oste ning need www.maxima.ee/pealinna veebilehel nõuetekohaselt registreerinud. Iga Kampaania Toote ostu tõendava tšekiga saab osaleda Kampaanias ühe korra olenemata sellest, mitu Kampaania Toodet korraga osteti.
 6. Kampaania auhinnad loosib MAXIMA välja pärast Kampaania Ostuperioodi lõppemist, võitjate nimed avaldatakse MAXIMA kodulehel https://www.maxima.ee/naujienos/maxima-ja-eesti-pagari-tarbijamaengu-loosi-tulemused-  hiljemalt 11.03.19 Auhindade kättesaamine lepitakse võitjaga kokku individuaalselt, kampaaniaauhinnad edastatakse võitjale individuaalselt.
 7. Võitja, kes ei ole hiljemalt 04.04.19 oma auhinda välja võtnud, kaotab õiguse auhinnale.
 8. Auhinna vastuvõtmine võib võitjale kaasa tuua lisakulusid (sõidukulud auhinna kättesaamise kohta või muud konkreetsetest asjaoludest sõltuvad kulud jmt). Auhinna vastuvõtmisega seotud lisakulusid võitjale ei kompenseerita, võidetud auhinda ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
 9. Kampaania Korraldaja tasub Kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias Osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid täiendavaid makse tasuma.
 10. Kampaanias osaledes kinnitab osaleja, et Kampaania Korraldaja ja Tellija omavad õigust töödelda, säilitada ja kasutada osaleja isikuandmeid võitjate loosimisel ja nimede avaldamisel veebisaidil, samuti auhindade üleandmisel. Isikuandmeid kasutatakse üksnes võitjate väljaloosimiseks ja auhindade üleandmiseks..
 11. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitjaga ei saa ühendust, võitja ei vaata www.maxima.ee/pealinna veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 12. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 13. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe vahendusel.
 14. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Kampaania Korraldajale tema postiaadressil või e-posti aadressil info@eestipagar.ee Pretensioonidele vastatakse hiljemalt 1 kuu jooksul. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.maxima.ee/pealinna . Üldteavet loosimise kohta saab telefonil +372 384 9260

LISA 1.

Kampaanias osalevad MAXIMA kauplustes müüdavad järgmised AS Eesti Pagar Pealinna tooted:

Pealinna peenleib 1000g 4740086001145
½ Pealinna peenleib 490g 4740086001138
Pealinna vormileib 600g 4740086008809