Söö musta leiba ning võid võita nutika Click and Grow koduaia! (01.10- 26.11.2019)

Osta Rimist Eesti Pagari Musta leiba, registreeri ost Rimi kaardiga ning võid võita nutika Click and Grow SMART GARDEN 3 koduaia. Loosi läheb 5 auhinda.

Eesti Pagar AS RIMI tarbijamängu kampaaniareeglid.

Osta kampaaniaperioodil Rimi kauplustest korraga vähemalt üks Eesti Pagari MUST leib,  registreeri ostes  Rimi kaart  ning võid võita nutika Click and Grow SMART GARDEN 3 koduaia. Loosi läheb 5 auhinda.

 

”Söö musta leiba ning võid võita nutika Click and Grow koduaia!” tarbijamäng (edaspidi Kampaania) leiab aset kõikides Rimi kauplustes ajavahemikul 01.10.- 26.11.2019

 1. Kampaania korraldaja on Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide. Registrikood: 10080750
 2. Kampaania Läbiviija on Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574 (aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Harjumaa);
 3. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel rimi.ee ja www.eestipagar.ee
 4. Kokku loositakse 5 auhinda: Click and Grow SMART GARDEN 3 koduaed.
 5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt 1 Eesti Pagari MUST leib ning registreerida ost Rimi kliendikaardiga.
 6. Tooted, mille ostu korral kliendikaardi omanik loosis osaleb:

Toodud välja: LISA 1

 1. Üks ost registreeritakse ainult üks kord.
 2. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes kampaaniaperioodil veelkord mistahes tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ostu Rimi kliendikaardiga.
  • Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
 3. Loosis osalevad vaid kliendikaardi omanikud, kes on andnud selleks nõusoleku.
 4. Isikud, kes ostavad tarbijamängu tooteid kampaaniakohtades kampaaniaperioodil ning registreerivad ostu Rimi kliendikaardiga, nõustuvad, et Rimi edastab võitjate andmed kampaania korraldajale võitjatega kontakteerumiseks. Isikuandmeid kasutatakse üksnes antud kampaania raames.
 5. Rimi on tarbijamängu käigus kogutud isikuandmete Vastutav töötleja, Eesti Pagar AS on Volitatud töötleja.
 6. Loosimistel osalevad kõik perioodil 01.10.- 26.11.2019 tingimustele vastavalt Rimi kauplustes oste sooritanud inimesed.
 7. Auhindade loosimine 03.12.2019
 8. Võitjate andmed (eesnimi ja kliendikaardi neli viimast numbrit) avaldatakse veebilehel rimi.ee hiljemalt  viie tööpäeva jooksul peale punktis 14. toodud loosimise kuupäeva.
 9. Võitjaid teavitatakse võidust Läbiviija poolt kirjalikult e-maili või telefonisõnumi teel Rimi kliendikaardi kontol esitatud kontaktandmete kaudu.
 10. Võitjatega võetakse ühendust kampaania Korraldaja poolt Rimi poolt edastatud kontaktandmete kaudu ning lepitakse kokku auhindade üleandmine.
 11. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania Korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 12. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 03.01.2020, on Korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 13. Pärast 03.01.2020 auhindu enam ei väljastata.
 14. Kampaania auhindu ei saa võita Läbiviija ja Korraldaja poolt kampaania teostusega otseselt seotud töötajad.
 15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest rimi.ee veebilehe vahendusel.
 16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania Korraldajale: Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide, märgusõna “KAMPAANIA”.
  • Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
 17. Kampaania lisainfot saab e-maili teel: info@eestipagar.ee; telefon: +372 384 9260

 

LISA 1

Kampaanias osalevad tooted:

4740086018426 Must teraleib 300g
4740086005075 Must vormileib ½  280g
4740086005068 Must vormileib 600g
4740086012196 Must rukkileib 390g