Võta Pagariröst ja võida röster! 04.01- 28.02.2019

Ostes OG Elektra kauplustest mõne Eesti Pagari Pagarirösti toote ja registreerides ostutšeki kodulehel www.ogelektra.ee, osaled loosimises,

mille auhindadeks on 12 Electroluxi röstrit.

Kampaania reeglid:

 1. Kampaania “OG Pagariröst “, edaspidi Kampaania, on tarbijamäng, mis leiab aset kõikides Grossi Toidukaupade kauplustes ajavahemikul 4.01. – 28.02.2019
 2. Kampaania korraldaja on Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide. Registrikood: 10080750
 3. Kampaania läbiviija on OG Elektra AS, Tobia küla, Rakvere vald 44416, Lääne-Virumaa. Registrikood:  10054238
 4. Kampaania info asub veebilehel http://www.grossitoidukaubad.ee/kampaania/   ja eestipagar.ee/uudised
 5. Kampaania auhindadeks on 12 rösterit tootjalt Electrolux.
 6. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Eesti Pagari Pagarirösti toode ja registreerida ostutsekk aadressil: http://www.grossitoidukaubad.ee/kampaania/

ning hoida alles registreeritud ostutšekk – auhinnad väljastatakse ostutšeki alusel.

 1. Osalevad tooted:
 • PAGARIRÖST TÄISTERA 4740086013742
 • PAGARIRÖST JUUSTUGA 4740086010710
 • PAGARIRÖST SEEMNETEGA 4740086010727
 1. Üks ost registreeritakse ainult 1 kord.
 2. Reeglitele vastav kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, ostes perioodil veelkord mistahes tarbijamängus osalevaid tooteid ning registreerides oma ostu ülaltoodud veebiaadressil. Kampaanias osalemiste arv ei ole piiratud.
 3. Auhindade loosimine toimub 06.03.2019.
 4. Loosimistel osalevad kõik perioodil 4. 01. – 28.02.2019 kampaania tingimustele vastavalt Grossi Toidukaupade kauplustes oste sooritanud inimesed.
 5. Võitjate nimed avaldatakse http://www.grossitoidukaubad.ee/kampaania/ ja eestipagar.ee/uudised lehel hiljemalt  5 tööpäeva jooksul peale punktis 9 toodud loosimise kuupäeva.
 6. Võitjatega, kes on registreerinud oma ostutšeki ja märkinud oma kontakandmed, võetakse antud kontaktidel ühendust ning edastatakse  täpsemad juhised auhinna kätte saamiseks.
 7. Auhindu ei maksta välja rahas ega vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania korraldajad võtavad enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 8. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 28.03.2019 on korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 9. Kampaania auhindu ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.
 10. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on korraldajal õigus tarbijamäng ühepoolselt katkestada, teatades sellest ajakirjanduse vahendusel.
 11. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Eesti Pagar AS, Tööstuse 34, 72720 Paide, märgusõna “KAMPAANIA”. Kampaania lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.