Pildista Mustast leivast tehtud retsepti ja võid võita kolm AEGAON Tabula Rasa käekella!

1

Valmista Eesti Pagari Mustast vormi- või rukkileivast eriline suupiste, võileib või maiuspala.

2

Tee retseptist pilt ja lae foto Facebooki Eesti Pagari Musta leiva postituse alla kommentaariks.

3

Või lae pilt oma Instagrami ning lisa postitusele #mustleib ja #eestipagar. Jälgi, et postitus oleks avalik.

4

Osaled AEGAON Tabula Rasa (3 tk) käekellade loosimises. Loosimised toimuvad 13.02, 20.02 ja 27.02.

Tutvu kampaania reeglitega >

RETSEPTID

ÜLES TAGASI

Kampaania reeglid

Kampaania "#MUSTLEIB" (edaspidi: Kampaania) on alates 06.02.2023 kuni 24.02.2023 (kaasa arvatud) toimuv tarbijakampaania, mida korraldab AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720, Paide; edaspidi korraldaja).

2.Kampaanias osalemiseks tuleb kasutajal laadida ajavahemikul 06.02.2023 kuni 24.02.2022 Instagrami või Facebooki Eesti Pagari Musta leiva postituse alla üles foto pidulikust võileivast, suupistest või magustoidust, milles on kasutatud Eesti Pagari Musta vormi- või rukkileiba. Üleslaetud pilt peab olema nimetatud keskkonnas üles laetud koos märksõnadega #mustleib ja #eestipagar. Kasutaja poolt pildi üleslaadimisega ega kasutamisega ei tohi kasutaja rikkuda ühegi isiku õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

3. Instagrami keskkonda üles laetud pildid osalevad kampaanias vaid juhul, kui need asuvad avalikul kontol. Instagram Story kaudu jagatud pildid kampaanias ei osale.

4. 13.02., 20.02 ja 27.02. loosib Korraldaja kõikide piltide seast välja 1 võitja. Iga võitja saab auhinnaks ühe AEGAON Musta Tabula Rasa naiste või meeste käekella. Iga kord loositakse välja 1 võitja.

5. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

6.Auhind toimetatakse võitjale pärast andmete täpsustamist, kuid mitte hiljem kui 19.03.2023.

7. Kampaanias osalemiseks pilti Instagrami üles laadides kinnitab Kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osaleja nõustub järgima käesolevaid reegleid ning võtab teadmiseks, et kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile kampaanias osalejatele. Kampaanias osaleja annab oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning kasutamiseks korraldaja või tema volitatud esindaja poolt käesoleva kampaania raames.

8. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele isiklikult või avaliku meedia vahendusel.

9. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Tööstuse 34, 72720, Paide “KAMPAANIA". Kampaania lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

10. Kampaania jooksul kogunenud pilte ning kampaania infot saab vaadata kampaanialehel www.eestipagar.ee/mustleib

Isikuandmete töötlemise kord

AS Eesti Pagar töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab AS Eesti Pagarile nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;

võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks;

võitja nime avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot AS Eesti Pagari poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@eestipagar.ee . Isikuandmete vastutav töötleja on AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide).

Kogutud andmeid säilitatakse 2 kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 24.04.2023.Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 24.03.2023.