X

Reeglid

Rehe filmikonkursile (edaspidi konkurss) ootame lühifilme/videoid (edaspidi teos), mille pikkus on 30 sekundit kuni 3 minutit.

Osalemiseks lae oma video üles hiljemalt 23.04.2017.

Osaleda võib nii üksi kui ka grupiga.

Osaleda võivad kõik soovijad.

Üks osaleja võib esitada konkursile mitu teost.

Teos peab olema seotud teemaga „Leib“.

Iga teost saab konkursile esitada ühe korra. Esitatud teoseid ei saa enam muuta.

Esitatud teos peab olema esitaja(te) originaalloomine ehk filmitud täies mahus esitaja(te) poolt.

Teos võib olla ka animatsioon.

Võitjaid valib filmiasjatundjatest ja –huvilistest koosnev žürii. Kaks parimat filmi saavad auhinnaks GoPro kaamera (1 kaamera antakse üle mõlema võidufilmi autorite esindajale).

Eraldi antakse välja ka publiku preemia, mis selgub avalikul rahvahääletusel, arvesse lähevad kampaaniakeskkonnas antud hääled. Publiku lemmik saab auhinnaks GoPro kaamera (1 kaamera antakse üle võidufilmi autorite esindajale või autorile).

Viiel kampaania toimumise nädalal loositakse välja 25 kinopiletit Apollo Kinolt (kokku 5×25 piletit).

Esimene loosimine toimub nädalal 20.-26. märts 2017. Ülejäänud neli loosimist toimuvad sellele järgneval neljal nädalal.

Konkurss on 15.03-30.04.2017 toimuv tarbijamäng, mida korraldab AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720 Paide; edaspidi korraldaja).

Võitjad valib filmiasjatundjatest ja –huvilistest koosnev žürii ning publik.

Publiku lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusel. Hääli saab konkursil osalevatele filmidele anda ajavahemikul 23.04.2017 – 30.04.2017.

Võitjate (sealhulgas Apollo Kino piletite võitjate) nimed avaldatakse internetis aadressil http://www.eestipagar.ee/ hiljemalt 5.05.2017. Võitjaid informeeritakse SMSi või meili teel.

Konkursil osalemiseks üles laetud videoga kinnitab saatja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, enda vastavust korraldaja poolt konkursile kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda ja nõustumist korraldaja poolt Rehe lühifilmide konkursile kehtestatud kõikide tingimustega. Andmete kogumise eesmärgiks on võitja hilisem tuvastamine ja temaga kontakteerumine.

Korraldajalt ükskõik missuguse auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Konkursil võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

Konkursil osaleja poolt võistluse reeglite eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

Kõik pretensioonid seoses konkursi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta: Tööstuse 34, 72720, Paide “ Rehe lühifilmide konkurss". Lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Korraldajal on õigus teha muudatusi konkursi reeglites ja ajakavas.

Autoriõigused

Konkursile esitatav teos peab olema autorite omalooming, viited kasutatud teiste loomingulisele materjalile on tiitrites kohustuslikud. Kasutatud muusika puhul tuleb tiitrites välja tuua loo esitaja, pealkiri ja autorid.

Iga osavõtja peab arvestama Eesti Vabariigis kehtivate autoriõigustega ja garanteerima, et kõik teoses kasutatu on kas autori(te) originaalne looming või seda kasutatakse kooskõlas autoriõiguse seadusega (www.autor.ee, www.eau.org, www.eel.ee).

Korraldajatel on õigus eemaldada konkursilt teosed, mis rikuvad reegleid või head tava.

Konkursile esitatud teoseid võib konkursi korraldaja edaspidi kasutada vastavalt oma äranägemisele.